Tag Archives: đồng hồ áp kế 25bar

Đồng hồ áp kế 25bar

Đồng hồ áp kế 25bar dùng để đo áp suất thủy lực nước; áp suất hơi nước nóng, đo nhiệt độ trong các khu vực nhà máy. Có các loại đồng hồ đo áp kế: Đồng hồ áp kế 10bar; đồng hồ áp kế 20bar, đồng hồ áp kế 25bar; đồng hồ áp kế 400bar. Vậy nên dùng loại ren kết nối nào cho các đồng hồ đo áp kế ? chi tiết xem thêm: