Tag Archives: đầu dò nhiệt chống nổ

Đầu dò nhiệt chống nổ

Đầu dò nhiệt chống nổ có khả năng vừa kiểm soát nhiệt vừa tích hợp chống cháy nổ trong những môi trường đo nhiệt độ cao. Vậy khi chọn đầu dò nhiệt độ chống cháy nổ ta cần lưu ý điều gì ? Mua đầu dò nhiệt độ chống cháy nổ ở đâu ? giá cảm biến nhiệt độ chống cháy nổ bao nhiêu ? Làm thế nào chuyển đổi tín hiệu cho cảm biến nhiệt chống cháy nổ. Chi tiết tham khả thêm bên dưới và liên hệ nhà cung cấp các loại đầu dò nhiệt độ