Tag Archives: can nhiệt loại k

Can nhiệt loại k

Can nhiệt loại k; can nhiệt loại s; can nhiệt loại r; can nhiệt loại pt100 là các dòng thiết bị kiểm soát; dò nhiệt độ trong nhà máy với những thang đo khác nhau. Cảm biến can nhiệt k hay còn gọi đầu dò nhiệt loại k; hay can k được sử dụng nhiều trong công nghiệp bởi phạm vi đo rất rộng. Vậy; làm thế nào để biến đổi tín hiệu mv của can k về tín hiệu 4-20ma ; với mục đích làm cho đường truyền tín hiệu đi xa và ổn định ? Chi tiết xem thêm: