Tag Archives: cảm biến nhiệt độ rtd

Cảm biến nhiệt độ rtd

Cảm biến nhiệt độ rtd với giới hạn dãy đo ở mức độ -200 cho đến 650oC. Tuy nhiên với giới hạn dãy đo thấp nhưng cảm biến đo nhiệt độ rtd lại có khả năng đo chính xác rất cao. Cảm biến nhiệt rtd có thể là cảm biến nhiệt điện trở pt100; cảm biến pt1000; ni500… Vậy ứng dụng và nguyên lý làm việc của rtd ? Làm sao để đưa tín hiệu nhiệt độ cảm biến rtd về tín hiệu dòng điện chuẩn 4-20ma ? Chi tiết thiết bị dò nhiệt rtd xem thêm bên dưới: