Tag Archives: cảm biến nhiệt độ 4-20ma

Cảm biến nhiệt độ 4-20ma

Cảm biến nhiệt độ 4-20ma là một loại cảm biến dùng để đo nhiệt độ được gắn trực tiếp bộ chuyển đổi tín hiệu T120. Loại cảm biến đo nhiệt độ này sau khi kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu sẽ cho ra tín hiệu analog 4-20ma. Đội chính xác lên tới 99.9% và tốc độ xử lý nhanh chóng

Ngoài ra; còn có các bộ chia analog 4-20ma 0-10v; các bộ chuyển dòng 4-20 sang áp 0-10v. Xem thêm giải pháp cho các loại cảm biến nhiệt độ cho ra tín hiệu 4-20ma