Tag Archives: cảm biến áp suất sr1 0-250bar

Cảm biến áp suất sr1 0-250bar

Cảm biến áp suất sr1 0-250bar chịu quá áp lên tới 500bar và độ chính xác rất cao. Đồng thời tốc độ chuyển đổi nhanh chóng giúp tín hiệu áp suất báo về luôn đúng và chính xác. Ngoài ra chúng tôi còn có sẵn các thang đo phổ biến sử dụng rộng rãi trong nhà máy