Tag Archives: các loại đầu dò nhiệt

Các loại đầu dò nhiệt

Các loại đầu dò nhiệt pt100; pt1000; loại k, loại s; loại r với giới hạn dãy đo dao động từ -200 lên đến 1700 oC với độ chính xác rất cao. Các đầu dò nhiệt độ rtd pt100 3 dây; cảm biến loại k luôn được sử dụng nhiều nhất trong nhà máy. Vậy điểm nổi trội của các loại cảm biến đo nhiệt độ này là gì ? chi tiết xem thêm các đặc điểm nổi trội và những giải pháp tốt nhất cho các loại nhiệt điện trở loại cây đầu củ hành hoặc loại dây nhiệt điện trở