Tag Archives: các loại cảm biến nhiệt độ

Các loại cảm biến nhiệt độ

Các loại cảm biến nhiệt độ pt100 ; pt1000; ni100; ni500; K, J, R, B… Trong đó các loại cảm biến đo nhiệt độ được sử dụng rộng rãi nhất đó là can nhiệt pt100; can nhiệt k; can nhiệt s với dãy đo khác nhau tùy vào khu vực nhiệt độ cần đo. Vậy là cách nào đưa tín hiệu nhiệt độ về tín hiệu 4-20ma ? Chi tiết xem thêm: