Tag Archives: bộ chuyển đổi nhiệt độ sang modbus

Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang modbus

Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang modbus có khả năng chuyển đổi tất cả các tín hiệu mV, mA sang tín hiệu modbus rtu rs485. Có 2 loại bộ chuyển đổi nhiệt độ sang modbus; đó là loại chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ pt100, pt1000 sang modbus; và bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ can nhiệt loại k, s, r.. ra modbus. Chi tiết xem thêm