Tag Archives: bộ chuyển đổi dc

Bộ chuyển đổi DC

Bộ chuyển đổi DC chuyển dòng điện cao sang dòng 4-20ma 0-10v. Bộ chuyển đổi nguồn 4-20ma Z201-H với nguồn cấp 220v và khả năng chống nhiễu tín hiệu các đầu vào đầu ra lên đến 3750Vac với sai số 0.3%. Ngoài bộ chuyển đổi nguồn DC; còn có bộ chuyển điện 4-20ma T201; T201DC; T201DCH…. Các bộ này; có khả năng cao cấp hơn đó là biến dòng trực tiếp các dòng 300A trở xuống; thành dòng analog 4-20ma 0-10v

Chi tiết về các bộ chuyển điện sang dòng một chiều 4-20ma; 0-10v xem thêm trong bài chia sẻ biến dòng là gì ?