Xem tất cả 1 kết quả

Tín hiệu analog 4-20ma là tín hiệu chuẩn mà tất cả các bộ điều khiển nhiệt độ; bộ hiển thị nhiệt độ, PLC đều đọc được dễ dàng. Hiện Công Ty; đang chia sẻ bộ chuyển đổi tín hiệu analog 4-20ma; ra thị trường rất nhiều loại như bộ chia tín hiệu, bộ phát nguồn dòng 4-20ma…