Xem tất cả 1 kết quả

Thiết bị chống nhiễu sóng

Thiết bị chống nhiễu sóng có khả năng cách ly chống nhiễu tín hiệu nguồn áp; nguồn dòng. Đồng thời chia tín hiệu thành 2 tín hiệu analog độc lập. Ngoài ra bộ chống nhiễu này còn có chức năng chuyển đổi các tín hiệu dòng, điện áp; tín hiệu nhiệt về tín hiệu 4-20ma 0-10v