Xem tất cả 1 kết quả

Cảm biến nhiệt độ thermocouple với các loại như can nhiệt loại K, S, R… Cảm biến nhiệt độ thermocouple; có kết cấu bền vững dãy đo lớn hơn cảm biến nhiệt RTD pt100. vậy sự khác nhau giữa các loại thermocouple và RTD là gì ? Giá của các loại đó chênh lệch ra sao ?