Xem tất cả 1 kết quả

Cảm biến đo nhiệt độ khí gas 

Cảm biến đo nhiệt độ khí gas dùng trong môi trường dễ bị cháy nổ. Nếu chúng ta không dùng các loại cảm biến đo nhiệt độ nà trong các khu vực chống cháy nổ sẽ dẫn đến nhiều thiệt hại về tài sản và nhiều rắc rối. Vì vậy; chuẩn chống cháy nổ thế giới rất quan trọng đối với một khu vực dễ cháy nổ

Bên cạnh đó; có tới 6 phạm vi đo nhiệt độ cần tiêu chuẩn chống cháy nổ bạn nên biết. Xem thêm bài chia sẻ cảm biến đo nhiệt độ pt100 chuẩn chống cháy nổ: