Xem tất cả 1 kết quả

Bộ chuyển đổi modbus ra internet

Bộ chuyển đổi modbus ra internet là thiết bị chuyển đổi tự động hóa hiện đại trong các hà máy. Bộ chuyển đổi modbus ra internet với các tính năng mã hóa các dữ liệu modbus rtu truyền về thiết bị plc; pc…báo cho người điều khiển biết thực trạng hiện tại ở các khu vực xử lý. Chi tiết xem thêm bên dưới…