Xem tất cả 1 kết quả

Ứng dụng cảm biến điện dung

Ứng dụng cảm biến điện dung xoay quanh các vấn đề vai trò cảm biến trong công nghiệp. Loại cảm biến đo mức nước này có vai trò đo mức nước và xuất tín hiệu PNP về bộ điều khiển để báo đầy báo cạn mức nước. Mục đích có thể là đóng tắt bơm…