Xem tất cả 1 kết quả

Load cell hay còn gọi là một cảm biến trọng lượng cho ra tín hiệu mV/V. Còn bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA dùng để chuyển đổi tín hiệu Load cell tức là tín hiệu mV/v ra tín hiệu 4-20mA và 0-10V. Vậy lý do vì sao dùng bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA cho Load cell ? Mời bạn đọc xem chi tiết tại đây>>>