Xem tất cả 1 kết quả

Giao thức truyền thông rs485

Giao thức truyền thông rs485 là một dạng giao thức truyền thông cao cấp hơn giao thức rs232. Bộ chuyển đổi giao thức truyền thông rs485; có chức năng xử lý biến đổi tín hiệu đưa về tcp-ip thông qua internet và hiển thị trên điện thoại hoặc vi tính báo hiệu người dùng