Xem tất cả 1 kết quả

Giao thức truyền thông modbus rtu

Giao thức truyền thông modbus rtu với các giao thức phổ biến Modbus RTU; Modbus ASCLL, Modbus TCP-IP. Trong đó; giao thức Modbus TCP-IP đang là tâm điểm trong ngành công nghệ 4.0. C hi tiết về các giao thức truyền thông modbus rtu và các ứng dụng thực tế Modbus TCP-IP xem thêm bên dưới