Xem tất cả 2 kết quả

Dây cảm biến nhiệt độ là một trong những dòng sản phẩm cảm biến; dùng để đo nhiệt độ. Cảm biến nhiệt gồm; cảm biến đầu củ hành và dây cảm biến nhiệt độ với dãy đo 0-1200oC. Cấu tạo thếp không rỉ chống ăn mòn và cho độ đo chính xác cao.