Xem tất cả 1 kết quả

CT dòng 4-20ma

CT dòng 4-20ma dùng để đưa các tín hiệu dòng lưỡng cực -300A đến 300A về các tín hiệu analog dòng 4-20ma điện áp 0-10v. Ct dòng 4-20ma 0-10v xuất xứ seneca italy là dòng thiết bị chuyển dòng xoay chiều; dòng một chiều về dòng analog chuyên dụng.