Xem tất cả 1 kết quả

Cảm biến pnp

Cảm biến pnp là một thiết bị đo mức nước trong bể thông qua bộ trung tâm xử lý kết cấu trong cảm biến; xuất ra dòng tín hiệu PNP; truyền về thiết bị xử lý trung tâm để điều chỉnh; hay tác động điều phối đến các thiết bị đo khác. Chi tiết: Xem thêm ứng dung cảm biến điện dùng xuất tín hiệu PNP.