Xem tất cả 1 kết quả

Cảm biến nhiệt độ loại K là một trong những bộ cảm biến nhiệt độ cao cấp; với dãy đo 0-1200oC. Cảm biến nhiệt độ loại K kết cấu thép không rỉ chống ăn mòn; và chịu nheietj cao, sai số khi đo 0.25%. Vậy cảm biến nhiệt độ loại k có mức giá ra sao ? sự khác nhau giữa nó và pt100 như thế nào ?