Xem tất cả 1 kết quả

Cảm biến nhiệt độ 4-20ma chống cháy nổ

Cảm biến nhiệt độ 4-20ma chống cháy nổ tiêu chuẩn nằm trong các vùng Zone 0; Zone 1 ; Zone 2. Đây là các khu vực quan trọng nhất; cần một hệ thống chống cháy nổ an toàn bảo gồm cảm biến chống cháy nổ; và các bộ chuyển đổi cách ly chống cháy nổ.

Xem thêm: Tầm ảnh hưởng khi không sử dụng các thiết bị đo lường tiêu chuẩn chống cháy nổ tại các khu vực chứa các tác nhân dễ dây cháy; và các tiêu chuẩn châu âu về chống cháy nổ thường gặp: