Xem tất cả 1 kết quả

Cảm biến áp suất chân không

Cảm biến áp suất chân không dùng để đo áp suất dưới 0bar; đây cũng được coi là cảm biến áp suất âm. Điểm giống nhau giữa cam bien ap suat chan khong và các loại cảm biến áp suất trên 0bar đó chính là đều cho ra tín hiệu 4-20ma sau khi đo;

Điểm khác nhau của cảm biến đo áp suất chân không và cảm biến áp suất khác là gì ?

Cảm biến đo áp suất chân không: 

ví dụ: cảm biến áp suất dãy đo -1 bar đến 0bar

Thì ở áp suất -1bar cảm biến chân không có tín hiệu xuất ra là 4mA

Còn trường hợp dãy đo lên đến 0bar thì cảm biến này xuất ra tín hiệu 20mA

Các loại cảm biến áp suất khác ( dao động 0-400bar )

Ví dụ cảm biến dãy đo 0-1bar

Khi áp suất đạt ngưỡng 0bar thì tín hiệu cảm biến là 4mA

Khi đạt tới áp suất 1 bar thì tín hiệu cảm biến áp suất truyền ra là 20mA

Tương tự cho việc xuất ra tín hiệu 0-10v

Chi tiết về cách kiểm tra tín hiệu áp suất còn hay không ? báo giá cảm biến đo áp suất chân không ( cảm biến đo áp suất âm) xem thêm: