Xem tất cả 1 kết quả

Cách ly dòng 4-20mA

Bộ cách ly lines 4-20mA với tích hợp thiết kế nhỏ gọn gắn được trên tủ điện; có chức năng cách ly các tín hiệu 4-20ma 0-10v; chống nhiễu nguồn vào, nguồn ra và nguồn nuôi tín hiệu. Bộ cách ly lines 4-20mA hay còn gọi bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 0-2v; bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 1-5v