Xem tất cả 2 kết quả

Các loại cảm biến siêu âm như cảm biến siêu âm đo mức nước; cảm biến siêu âm đo mực chất lỏng; cảm biến siêu âm đo điện dung…Các loại cảm biến siêu âm này có chức năng gián tiếp; đo mức các loại chất lỏng thông qua sóng siêu âm.