Xem tất cả 1 kết quả

Các loại cảm biến điện dung

Các loại cảm biến điện dung như cảm biến điện dung đo mức nước; cảm biến điện dung đo mức dầu; cảm biến điện dung đo mức bột; cảm biến điện dung đo mức chất rắn khối lượng nhẹ trong môi trường sạch, cảm biến điện dung đo mức axit… Các loại cảm biến đo mức nước bằng điện dung output PNP là chủ yếu

Bên cạnh đó chúng tôi còn đại diện Dinel phân phối các dòng cảm biến đo mức nước bằng sóng siêu âm hay sóng radar xuất xứ Châu Âu. Chi tiết xem thêm: