Xem tất cả 2 kết quả

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện có chức năng chuyển tín hiệu bên ngoài thành tín hiệu dòng điện 4-20mA. Cụ thể bộ chuyển đổi dòng điện có thể chuyển đổi các tín hiệu nhiệt độ, tín hiệu mA; tín hiệu mV, tín hiệu V, tín hiệu điện trở … thành các tín hiệu dòng điện và điệp áp. Với chức năng chuyển đổi đa dạng; có bộ còn chấp nhận đầu vào 2 dòng tín hiệu và đầu ra 2 dòng tín hiệu analog và relay. Chi tiết xem thêm bên dưới để liên hệ tự vấn:

Trân trọng cảm ơn !