Xem tất cả 1 kết quả

Bộ chuyển đổi thermocouple loại k

Bộ chuyển đổi thermocouple loại k giúp đưa tín hiệu cảm biến can nhiệt loại k; sang tín hiệu dòng điện 4-20ma. Bo chuyen doi  thermocouple loại k 4-20ma hoạt động trong mô trường nhiệt độ -40 đến 80oC, độ chính xác lên đến 99.9%. Chu tiết xen thêm: