Xem tất cả 1 kết quả

Bộ chuyển đổi thermocouple 4 kênh

Bộ chuyển đổi thermocouple 4 kênh ra tín hiệu modbus rtu  modbus rs485 với khả năng chuyển đổi 4 tín hiệu thermocouple ra tín hiệu modbus. Bộ chuyển đổi thermocouple 4 kênh ra moubus rtu rs485; xuất xứ SENECA – ITALY với tốc độ xử lý rất cao và tín hiệu chuyển đổi ổn định. Chi tiết xem thêm bên dưới