Xem tất cả 1 kết quả

Bộ chuyển đổi modbus rtu sang tcp-ip

Bộ chuyển đổi modbus rtu sang tcp-ip với vai trò mã hóa rất nhiều tín hiệu modbus rtu cùng một lúc đưa về tcp-ip; để hiển thị trên màn hình vi tính các thông số mà người dùng cần. Bộ chuyển đổi modbus rtu sang tcp-ip; đang là xu hướng công nghệ mới cho các nhà máy sản xuất hiện nay