Xem tất cả 1 kết quả

Bộ chuyển đổi đầu dò nhiệt sang modbus rs485

Bộ chuyển đổi đầu dò nhiệt sang modbus rs485 là bộ chuyển đổi tín hiệu đầu dò nhiệt pt100; đầu dò nhiệt pt1000; sang tín hiệu modbus rtu. Bộ chuyển đổi đầu dò nhiệt sang modbus rs485; đưa tín hiệu 4 loại đầu dò nhiệt cùng một lúc ra tín hiệu modbus rtu rs485 + bộ chuyển đổi internet hiển thị vi tính. Chi tiết: