Xem tất cả 1 kết quả

Bộ chuyển đổi can nhiệt pt100 sang modbus rs485

Bộ chuyển đổi can nhiệt pt100 sang modbus rs485 đưa trực tiếp các tín hiệu can nhiệt pt100, can nhiệt k; can nhiệt pt1000 sang tín hiệu modbus rs485. Bộ chuyển đổi can nhiệt pt100 sang modbus rs485 – Bộ chuyển đổi ohm có tốc độ xử lý nhanh <20ms; và đường truyền xa 1200mA mà không bị nhiễu sóng. chi tiết xem thêm: