Xem tất cả 1 kết quả

Bộ chuyển đổi biến trở

Bộ chuyển đổi biến trở K121 hay bộ chuyển đổi tín hiệu biến trở Z170 sang dòng 4-20ma; các bộ chuyển đổi tín hiệu z170reg sang 0-10v xuất xứ SENECA – ITALY. Chuyên dùng để biến đổi tín hiệu biến trở sang tín hiệu dòng; hoặc tín hiệu áp thậm chí có thể cho ra cùng 1 lúc 2 kênh tín hiệu. Tùy ý người dùng muốn sử dụng vào mục đích gì.

Xem thêm công dụng và chức năng của từng bộ chuyển đổi tín hiệu biến trở ra 4-20ma 0-10v tại bài chia sẻ bên dưới: