Xem tất cả 2 kết quả

Bo chuyen doi có chức năng chuyển đổi tín hiệu điện trở; thành tín hiệu dòng analog 4-20mA. Có nhiều bo chuyen doi tín hiệu khác nhau như; bộ cách ly, bộ chia tín hiệu, Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng… ; tất cả điều cho ra tín hiệu 4-20mA 0-10V . có loại còn cho cùng 1 lúc ra 2 ngõ analog.