Bo cam bien nhiet xuất xứ ITALY là dòng sản phẩm cao cấp chất lượng Châu Âu. Có các loại bo cam bien nhiet như; RTD pt100, pt500, pt1000, ni100, ni500 và các loại can nhiệt như can k, can s, can r, can b…..

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.