Xem tất cả 1 kết quả

Bo cam bien nhiet xuất xứ ITALY là dòng sản phẩm cao cấp chất lượng Châu Âu. Có các loại bo cam bien nhiet như; RTD pt100, pt500, pt1000, ni100, ni500 và các loại can nhiệt như can k, can s, can r, can b…..