Biến dòng điện analog 4-20ma

Biến dòng điện có khả năng chuyển đổi dòng điện AC DC sang analog 4-20ma 0-10v. Thiết bị chuyển dòng điện xoay chiều , một chiều sang dòng 4-20ma hay còn gọi là ct dòng 0-5a 0-10a xuất xứ châu âu. Ngoài ra ct dòng 0-5a 0-10a còn có các ct dòng 0-40a, 0-100a, 0-300a..Tất cả đều xuất ra tín hiệu 4-20ma 0-10v

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.