Xem tất cả 1 kết quả

4-20ma là tín hiệu dòng điện; được ứng dụng trong các bộ chuyển đổi tín hiệu; chia tín hiệu , cách ly tín hiệu; bộ chuyển đổi tín hiệu đầu ra 2 ngõ analog..4-20ma là tín hiệu chuẩn mà các bộ hiển thị hay thiết bị PLC đều đọc được.