Tag Archives: xử lý tín hiệu analog trong plc

Xử lý tín hiệu analog trong plc

Xử lý tín hiệu analog trong plc giúp người dùng tách ly độc lập 2 tín hiệu; chuyển hóa cùng lúc ra 2 tín hiệu analog và relay ( rơle ); thông qua các bộ chia tín hiệu 4-20mm 0-10v với các model z109reg2-1, z170reg, z109s với khả năng chống nhiễu nguồn ổn định. Chi tiết xem thêm: