Tag Archives: xử lý tín hiệu analog

xử lý tín hiệu analog

Xử lý tín hiệu analog 4-20ma 0-10v bằng nhiều phương thức khác nhau như: chia tín hiệu analog, chống nhiễu tín hiệu analog; cách ly tín hiệu analo; hoặc chuyển đổi tín hiệu analog 4-20ma 0-10v sang tín hiệu modbus rtu rs485…. Sẽ được chia sẻ trong bài plc là gì mời bạn đọc xem thêm: