Tag Archives: tín hiệu analog trong plc

Tín hiệu analog trong plc

Tín hiệu analog trong plc là một dạng tín hiệu tương tự; là một dạng tín hiệu khi truyền vào thiết bị plc sẽ được chuyển đổi thành các thông số giá trị báo cáo cho người dùng. Tín hiệu analog plc có thể là tín hiệu 4-20ma; 0-20ma 0-10v… Nhưng phần đa người dùng đều chọn 4-20ma truyền vào plc

Lý do vì sao người dùng chọn tín hiệu analog đưa vào PLC; mà không phải các tín hiệu khác đã được tôi chia sẻ trong bài dưới. Mời bạn đọc tham khảo thêm