Tag Archives: sensor điện dung

Sensor điện dung

Sensor điện dung là một loại cảm biến điện dung có vai trò đo mức chất lỏng; chất nhầy; chất rắn dạng bột; gạo; …. Có các loại Sensor mđo mức nước điện dung như: Sensor đo mức điện dung CLS-23N; DLS-35N; DLS-27N tất cả đều xuất xứ Dinel – Cộng Hòa Séc. Với thời gian đáp ứng nhanh chóng

Vậy cấu tạo của các loại cảm biến đo mức điện dung này như thế nào ? Nguyên lý hoạt động ra sao ? coa những loại cảm biến điện dụng đo mức nước nào ? Tại sao lại dùng lớp nhựa bọc cho que điện cực cảm biến mức nước điện dung ? Chi tiết tham khảo thêm: