Tag Archives: protocol nghĩa là gì

Protocol nghĩa là gì

Protocol nghĩa là một modbus. có các loại modbus (protocol) như modbus rs232, modbusrs485, modbus rtu, modbus sacll modbus tcp, moôdbus ip. Vậy cách thức để triển khai một protocol nghĩa là gì. Bài chia se dưới đây sẽ giải quyết các vấn đề trên.