Tag Archives: protocol la gi

protocol la gi

protocol la gi ? protocol là một modbus. là một dạng giao thức truyền thông trong công nghiệp. Và thông thường các modbus chuẩn nhất là các giao thức rs485 giao thức rs232. trong đó rs485 là phiên bản của rs232. Internet protocol chính là một internet modbus. chi tiết về cấu tạo và ứng dụng xem tại