Tag Archives: mạch lọc nhiễu

Mạch lọc nhiễu

Mạch lọc nhiễu tín hiệu analog 4-20ma 0-10v; có khả năng cách ly chống nhiễu nguồn, chống nhiễu tín hiệu vào và chống nhiễu tín hiệu truyền ra. Mạch lọc nhiễu z109reg, z109s; z170reg xuất xứ italy có khả năng phân 2 tín hiệu đầu ra độc lập cùng một lúc truyền về 2 thiết bị điều khiển khác nhau. Chi tiết xem thêm plc là gì và cách khắc phục nhiễu tín hiệu analog