Tag Archives: Giao thức truyền thông là gì

Giao thức truyền thông là gì

Giao thức truyền thông là gì. Đó chính là các giao thức phổ biến như rs232, rs485, giao thức tcp-ip, giao thức modbus rtu, giao thức modbus….Vậy nguyên lý giao thức truyền thông là gì ?; ứng dụng trọng công nghiệp của nó ra sao mời bạn xem tiếp bên dưới