Tag Archives: đơn vị psi = bao nhiêu kg

Đơn vị psi = bao nhiêu kg

Đơn vị psi = bao nhiêu kg đây chính bài chia sẻ này; sẽ giúp bạn biết được đơn vị psi = bao nhiêu kg mà còn biết được cả một bảng chuyển đổi đơn vị đo áp suất bao gồm các cách chuyển đổi như: 1 psi = kg/cm2; đổi kg/cm2 sang mpa; đổi psi sang mpa; 1at bằng bao nhiêu mmhg …Chi tiết tham khảo thêm: