Tag Archives: citi dòng 4-20ma

Citi dòng 4-20ma

Citi dòng 4-20ma là một bộ chuyển dòng điện về dòng một chiều 4-20ma 0-10v. Điểm nổi trội của dạng citi đo dòng 4-20ma đó chính là sự chuyển đổi trực tiếp các dòng điện dưới 300A về thành dòng analog 4-20 hay 0-10v tùy theo yêu cầu người dùng. CT dòng 4-20ma xuất ứ SENECA của ý.

Các loại CT đo dòng điện 4-20ma dùng để thay thế cho các loại biến dòng thông thường. Đối với các loại biến dòng thôqng thường sau khi chuyển đổi ta phải kết hợp thêm với một bộ chuyển đổi 4-20ma. Chi tiết xem thêm: