Tag Archives: chuyển dòng điện xoay chiều thành 1 chiều

Chuyển dòng điện xoay chiều thành 1 chiều 

Chuyển dòng điện xoay chiều thành 1 chiều xuất xứ seneca – Italy là một trong những biến dòng đưa dòng xoay chiều về dòng 4-20ma. Bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành 1 chiều có khả năng chuyển đổi ra 4-20ma nhanh chóng; Đồng thời còn cách ly chống nhiễu ổn định dòng 4-20ma.

Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các bộ chuyển điện trực tiếp từ 500Vac sang dòng 4-20ma. Tất cả đều xuất xứ các nước G7. Chi tiết xem thêm về các bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều tại đây: